JAY PARSHVA PADMODAYA AHIMSA RESEARCH FOUNDATION, INDIA.

S.S.JAIN SAMANI GROUP PROGRAM - 2011

1: New Year
Date: 01.01.11
Place: Shahi Bagh, Ahmedabad
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji
2: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 01.01.11 to 09.01.11
Place: Shahi Bagh, Ahmedabad
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji
3: Badi Sadhu Vandana Quiz
Date: 05.01.11
Place: Shahi Bagh, Ahmedabad
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji
4: Pravachan
Date: 11.01.11
Place: Asha Karan Residence, Neel Kamal, Bombay
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji

5: Pravachan
Date: 11.01.11
Place: Evershine Nagar, Bombay
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji
6: Pravachan
Date: 12.01.11
Place: Elfistin College, Bombay
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji
7: Pravachan
Date: 12.01.11 & 13.01.11
Place: Malad west, Bombay
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji
8: Pravachan at Vimalji Residence
Date: 13.01.11
Place: Sundar Nagar, Bombay
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji

9: Pravachan
Date: 14.01.11
Place: Andheri Nagar, Bombay
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji
10: Samani Suyashnidhiji's first arrival after diksha
Date: 14.01.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji,Suyashnidhiji
11: Condolence meeting of Suganchandji Bokadia
Date: 15.01.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
12: Annual Convention of Shri Jaymal Jain Shravak Sangh, Sandiya
Date: 16.01.11
Place: Sri Perambatur Resort, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji,Suyashnidhiji, Shradhanidhiji

13: Pravachan
Date: 31.01.11 to 01.02.11
Place: Laxmi Nagar, Hyderabad
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
14: Pravachan & Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 02.02.11 to 5.02.11
Place: Jain International School, Hyderabad
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
15: Diksha Mahotsav in the Presence of Shraman Sanghiya Naresh muniji m.s.
Date: 06.02.11
Place: Filkhaana, Hyderabad
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji
16: Pravachan
Date: 10.02.11 to 15.02.11
Place: Kamareddy, Telangana
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

17: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 11.02.11 to 19.02.11
Place: Raichur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
18: Jainology Classes
Date: 14.02.11 to 23.02.11
Place: Raichur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji
19: Pravachan
Date: 20.02.11 & 23.02.11
Place: Raichur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji
20: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 21.02.11 to 25.02.11
Place: Mysore, Karnataka
Presence:
Samani Suyashnidhiji, Shradhanidhiji

21: Felicitation of mumukshu Cheena Chopda
Date: 27.02.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
22: Pravachan & Felicitation of mumukshu Cheena Chopda
Date: 01.03.11
Place: Perambur, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
23: Condolence meeting of Madanlal Vinaykiya
Date: 02.03.11
Place: Jay Vatika, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
24: Condolence meeting of Madanlal Bokadia
Date: 03.03.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

25: Jaymal Jain Mahila Mandal Class
Date: 04.03.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
26: Pravachan & Felicitation of mumukshu Cheena Chopda
Date: 06.03.11
Place: Ilkal, Bagalkot, Gajendragad & Koppal, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
27: Samani Diksha of Cheena Chopda under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 07.03.11 to12.03.11
Place: Gangavati, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
28: Pravachan
Date: 15.03.11 & 16.03.11
Place: Jalna, Maharastra
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

29: Pravachan
Date: 17.03.11
Place: Ilkal, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
30: Holi Chaturmas
Date: 19.03.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
31: Condolence meeting of Bastimalji Baghmar
Date: 27.03.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
32: Condolence meeting of Dhanrajji Choradiya
Date: 01.04.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

33: Aayambil Oli Tap (Navpad Aaradhana)
Date: 10.4.11 to 18.4.11
Place: Jaymal Jain Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
34: Mahaveer Jayanti
Date: 16.04.11
Place: Dadawadi, Chennai
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
35: Condolence meeting of Mainabai Solanki
Date: 25.04.11
Place: Mylapore, Chennai
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
36: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 25.04.11 to 27.04.11
Place: Tiruvallur, Chennai
Presence:
Samani Suyashnidhiji, Shradhanidhiji

37: Jaap on Granapravesh of Parasmalji Daga
Date: 30.04.11
Place: Sowcarpet, Chennai
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Shradhanidhiji,
38: Akshay Tritiya under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 06.05.11
Place: Bhavan's School, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
39: Sri Jaymal Jain Aadhyatmik Gyan Dhyan Sanskaar shivir under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 16.05.11 to 29.05.11
Place: Meenambakam, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
40: Inauguration of P.M. Bohra Jay Parishar (Jaymal Jain Poushadshala) under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 03.06.11
Place: Vepery, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Sugamnidhiji

41: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 05.06.11 to 11.06.11
Place: K.G.F., Karnataka
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
42: Diksha of Mahavirji Roonwal under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 06.06.11
Place: Dadawadi, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji,
43: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 12.06.11
Place: Chittoor, Andhra Pradesh
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
44: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana & Pravachan
Date: 17.06.11
Place: Jain Centre, Singapore
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Suyashnidhiji,

45: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana & Pravachan
Date: 20.06.11 & 21.06.11
Place: Jain Centre, Malaysia
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Suyashnidhiji,
46: 12 Vrath Class
Date: 21.06.11
Place: Shobhanaji Residence, Malaysia
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Suyashnidhiji,
47: Pravachan & Class
Date: 22.06.11 to 24.06.11
Place: Kusumji Residence, Singapore
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Suyashnidhiji,
48: Inauguration of Sri Jaymal Jain Rawat guru goushala
Date: 03.07.11
Place: Fardaud, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji

49: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana shivir
Date: 04.07.11 to 06.07.11
Place: Nagaur, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji
50: Varshavaas- Daily Pravachan
Date: 10.07.11 to 04.09.11
Place: Guwahati, Assam
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
51: Varshavaas- Daily Pravachan
Date: 14.07.11 to 04.09.11
Place: Perambur, Chennai
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
52: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: ??.07.11 to ??.09.11
Place: Perambur, Chennai
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji

53: Badi Sadhu Vandana Quiz
Date: 02.08.11
Place: Guwahati
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
54: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 16.08.11 to 07.09.11
Place: Guwahati
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
55: 304th Jaymal Jayanti
Date: 04.09.11
Place: Guwahati
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
56: Pravachan
Date: 05.09.11 to 07.09.11
Place: Samta Bhawan, Guwahati
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

57: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana & Pravachan
Date: 07.09.11 & 08.09.11
Place: Maleyagauv, Assam
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
58: Pravachan
Date: 09.09.11
Place: Riyawadi, Assam
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
59: 304th Jaymal Jayanti under the agies of upadhyay pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 10.09.11
Place: Coimbatore, Tamilnadu
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
60: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp & Pravachan
Date: 10.09.11 to 12.09.11
Place: Tangla, Assam
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

61: Pravachan
Date: 11.09.11
Place: Kharpatiya, Assam
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
62: Pravachan
Date: 12.09.11 to 15.09.11
Place: Bangaigauv, Assam
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
63: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 15.09.11 to 24.09.11
Place: Coimbatore, Tamilnadu
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
64: Pravachan
Date: 16.09.11 to 19.09.11
Place: Kishanganj, West Bengal
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

65: Pravachan
Date: 20,21,22 & 25.09.11
Place: Ahimsa Bhawan, Bhavanipur, Calcutta
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
66: Pravachan
Date: 23.09.11
Place: Loonchandji Bhandari Residence, Calcutta
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
67: Stamp release of Acharya Jaymalji m.s.
Date: 25.09.11
Place: Coimbatore, Tamilnadu
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
68: Pravachan
Date: 26.09.11
Place: Mahavir Sadan, Calcutta
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

69: Pravachan
Date: 27.09.11
Place: Phoolpargauv, Calcutta
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
70: Pravachan
Date: 28.09.11 & 29.09.11
Place: Howrah, Calcutta
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
71: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp & Pravachan
Date: 13.11.11 & 14.11.11
Place: Bagalkot, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
72: Guidence to students
Date: 15.11.11
Place: Govt. school Kanakwadi, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

73: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp & Pravachan
Date: 17.11.11 to 19.11.11
Place: Solapur, Maharastra
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
74: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 17.11.11 to 22.11.11
Place: Mumbai
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
75: Pravachan to Destitutes
Date: 18.11.11
Place: Snehalaya Sholapur
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
76: Flood Relief Program along with CM of Karnataka Sri Sadanand Gowda & Deshi Kendra Swamiji
Date: 19.11.11
Place: Bijapur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

77: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp & Pravachan
Date: 20.11.11 to 24.11.11
Place: Bijapur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
78: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 24.11.11 & 30.11.11
Place: Jodhpur Mahila Bagh
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
79: Pravachan
Date: 25.11.11 & 26.11.11
Place: Ilkal, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
80: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp & Pravachan
Date: 27.11.11 & 28.11.11
Place: Jain Sthanak, Hospet, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

81: Pravachan
Date: 28.11.11
Place: Navkar Colony, Hospet
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
82: Pravachan
Date: 29.11.11 & 30.11.11
Place: Jain Sthanak, Gangavati
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
83: Pravachan
Date: 01.12.11
Place: Prakash Chopda Residence, Gangavati
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
84: Pravachan
Date: 01.12.11 to 07.12.11
Place: Surana Market, Pali, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji

85: Pravachan
Date: 02.12.11
Place: Siriguppa, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
86: Pratana & Pravachan
Date: 03.12.11 & 04.12.11
Place: Mudgal, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
87: Pravachan
Date: 04.12.11 & 05.12.11
Place: Lingasur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
88: Maun Gyaras under the agies of Jaygachiya muni Shri Jaydhurandarji m.s.
Date: 06.12.11
Place: Sagarmalji Ranka Residence, Gulbarga
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

89: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 07.12.11 to 12.12.11
Place: Gulbarga, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
90: Pravachan
Date: 08.12.11
Place: Sandya, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
91: Pravachan
Date: 09.12.11
Place: Raipur, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
92: Pravachan
Date: 10.12.11
Place: Sojat, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji

93: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 10.12.11 to 13.12.11
Place: Javaja, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
94: Pravachan
Date: 13.12.11 & 14.12.11
Place: Shorapur, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
95: Questionaire
Date: 14.12.11 & 15.12.11
Place: Beawar, Rajasthan
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
96: Pravachan
Date: 15.12.11 to 17.12.11
Place: Yadgiri, Karnataka
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

97: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 16.12.11 to 22.12.11
Place: Nagaur, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
98: Met with DC Sri S.S. Bissa
Date: 22.12.11
Place: Nagaur, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji
99: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 23.12.11 to 30.12.11
Place: Mysore
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji
100: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Camp
Date: 23.12.11 to 01.01.12
Place: Kuchera, Rajasthan
Presence:
Samani Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji

101: Pravachan & Jay Jaap
Date: 31.12.11
Place: J.P.P. Samani Centre, Mysore
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji

Copyright © 2016 JAY PARSHVA PADMODAYA AHIMSA RESEARCH FOUNDATION, INDIA. ALL RIGHTS RESERVED.