JAY PARSHVA PADMODAYA AHIMSA RESEARCH FOUNDATION, INDIA.

S.S.JAIN SAMANI GROUP PROGRAM - 2016

1: New Year & Mahamangalik Program
Date: 01.01.16
Place: Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
2: 33 Tapasya Parna of Subashji Kanted
Date: 02.01.16
Place: Kilpauk, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
3: Sneha Milan of Jaymal Jain Shravak Sangh Sandiya
Date: 03.01.16
Place: Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
4: Parshvanath Jayanti
Date: 04.01.16
Place: Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

5: Sahitya Sammelan
Date: 09.04.16 to 11.04.16
Place: Amrawati
Presence:
Samani Sugamnidhiji, Suyognidhiji
6: Aayambil Oli Tap
Date: 14.4.16 to 22.4.16
Place: Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
7: Pravachan, Class, Pratiyogita
Date: 12.01.16 to 31.01.16
Place: Pandarkawada,Maharastra
Presence:
Samani Sugamnidhiji, Suyognidhiji
8: Makar Sankranti
Date: 14.01.16
Place: Poushadshala, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

9: Jain Anuppeha Dhyan Yog sadhana weekly camp
Date: 22.01.16 & 28.01.16
Place: Indore, Jaanki Nagar
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
10: 67th Birth celebration of Acharya Shri Parshvachandrji m.s.
Date: 23.01.16
Place: Indore, Jaanki Nagar
Presence:
Acharya pravar Shri Parshvachandraji m.s. & Dr. Shri Padamchandraji m.s. aadi thana & Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
11: Opening of Jay Jainam Academy
Date: 26.01.16
Place: Indore, Jaanki Nagar
Presence:
Acharya pravar Shri Parshvachandraji m.s. & Dr. Shri Padamchandraji m.s. aadi thana & Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
12: Holi Chaturmas
Date: 22.03.16
Place: Umed Heritage, Jodhpur
Presence:
Acharya Shri Shubhchandraji m.s; Acharya pravar Shri Parshvachandraji m.s. ; Dr. Shri Padamchandraji m.s & S.S.Jain Samani Group

13: Jain Anuppeha Dhyan Yog sadhana
Date: 28.01.16
Place: Indore, Jaanki Nagar
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
14: Inauguration of Shri Mankchand Siloda Govt Girls Primary School
Date: 10.3.16
Place: Sandiya, Rajasthan
Presence:
Acharya Shri Shubhchandraji m.s; Acharya pravar Shri Parshvachandraji m.s. ; Dr. Shri Padamchandraji m.s & S.S.Jain Samani Group
15: PPT to Doctors Engineer students under the agies of Acharya pravar Shri Parshvachandraji m.s. & Dr. Shri Padamchandraji m.s.
Date: 30.01.16
Place: Aurobindo College
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
16: Jay Jainam Academy class
Date: 31.01.16
Place: Indore, Jaanki Nagar
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

17: Acharya Shri Parshvachandrji m.s. 67th Birthday program
Date: 31.01.16
Place: Pandarkawada, Maharastra
Presence:
Samani Sugamnidhiji, Suyognidhiji
18: Pravachan under the agies of Acharya pravar Shri Parshvachandraji m.s. & Dr. Shri Padamchandraji m.s.
Date: 01.02.16
Place: Samver, Madya Pradesh
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
19: Pravachan, Class, Pratiyogita
Date: 01.02.16 to 06.02.16
Place: Ghatanji, Maharastra
Presence:
Samani Sugamnidhiji, Suyognidhiji
20: Teacher Training Program
Date: 02.02.16 to 04.02.16
Place: Indore, Jaanki Nagar
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

21: Pravachan
Date: 05.02.16
Place: Ujjain sthanak, Madya Pradesh
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
22: Pravachan
Date: 06.02.16 to 07.02.16
Place: Nagda Mahaveer Bhavan, Madya Pradesh
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
23: Jain Anuppeha Dhyan Yog sadana Camp
Date: 06.02.16 to 10.02.16
Place: Arvindji Nahar Residence, Nagda, Mandya Pradesh
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
24: Pravachan
Date: 10.02.16
Place: Mahaveer Bhavan, Nagda
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji

25: Pravachan
Date: 11.02.16
Place: Jawara Sthanak
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
26: Pravachan
Date: 13.02.16
Place: Jawara Sthanak
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
27: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadana & Pratiyogita
Date: 13.02.16
Place: Dodar Sthanak
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji,Sugamnidhiji, Suyognidhiji
28: Pravachan
Date: 14.02.16
Place: Dodar Sthanak
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Sugamnidhiji, Suyognidhiji

29: Pravachan
Date: 16.02.16 & 17.02.16
Place: Khanpura, Mandsour
Presence:
Samani Sugamnidhiji, Suyognidhiji
30: Jaap
Date: 24.02.16
Place: Choolaimedu, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji
31: Lecture on Ahimsa
Date: 25.02.16
Place: Shri Virwal Jain Chatravas,Ahimsa Nagar, Chittogarh
Presence:
Samani Sugamnidhiji, Suyognidhiji
32: 30 Tapasya Parna of Subashji Kanted
Date: 28.02.16
Place: Kilpauk, Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji,Gyan Muniji m.s., Sheelprabhaji m.s.

33: Shri Jaymal Jain Aadhyatmik Gyan Dhyan Sanskaar Shivir under the agies of Avcharya samrat Shri Subhchandraji m.s., Acharya pravar Shri Parshvachandraji m.s. and Dr. Shri Padamchandji m.s.
Date: 15-05-2016 to 29-05-2016
Place: Bodhi International School, Jodhpur
Presence:
Samani Shreenidhiji, Shruthnidhiji, Samvarnidhiji, Suyashnidhiji, Shradhanidhiji, Sugamnidhiji
34: Meeting with A.B.Jaymal Jain Shravak Sangh, Mysore
Date: 01.06.16
Place: mysore
Presence:
Samani Shreenidhiji, Samani Shruthnidhiji , Samani Suyashnidhiji
35: Jain Anuppeha Dhyan Yog Sadhana Mediation and Samuhik Samayik
Date: 2.6.16 to 7.6.16
Place: Jpp Jain Samani centre, Mysore
Presence:
Samani Shreenidhiji, Samani Shruthnidhiji , Samani Suyashnidhiji
36: Anadanam by A.B.S.S.J.J.Sangh, Mysore
Date: 03.06.16
Place: Mysore
Presence:
Samani Shreenidhiji, Samani Shruthnidhiji , Samani Suyashnidhiji

38: Anadanam and Water Distribution
Date: 04.06.2016
Place: Jodhpur
Presence:
Samani Sugamnidhiji, Samani Sudhannidhiji , Samani Suyognidhiji
39: Jaap @ Santoshji Doshi new shop
Date: 15.06.2016
Place: Arugambakkam
Presence:
Samani Shreenidhiji & Samani Suyashnidhiji
40: Pravachan
Date: 21.6.16 to 29.6.16
Place: Nagore, Rajasthan
Presence:
Samani Sugamnidhiji, Samani Sudhannidhiji , Samani Suyognidhiji
41: YJA Convention At Los Angeles, USA
Date: 1.7.16 to 4.7.16
Place: Los Angeles, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Samani Suyashnidhiji

42: Lectures Series on Shravak ke 12 vrata and 12 Anupreksha
Date: 08.10.2016
Place: Jain Centre of Southern California, Los Angeles, USA
Presence:
Samani Shruthnidhiji, Samani Suyashnidhiji
43: Santhara to Bastibai Bohra
Date: 06.07.2016
Place: Chennai
Presence:
Samani Shreenidhiji

Copyright © 2016 JAY PARSHVA PADMODAYA AHIMSA RESEARCH FOUNDATION, INDIA. ALL RIGHTS RESERVED.